Club
   
Miljoona euroa jaossa!
 

Helsingin Sanomat 14.8.2005

ESR

TAVOITE 3-OHJELMAN VÄLITTÄJÄ-ORGANISAATIOIDEN HAKU

14.8.–9.9.2005

Työministeriö järjestää projektihaun Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamille tavoite 3 -ohjelman välittäjäorganisaatiohankkeille ensisijaisesti toimenpidekokonaisuuteen:

2.1. Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen (esim. maaseudun naisten aktivoiminen, naisyrittäjyyden/johtajuuden edistäminen, maahanmuuttajien tasa- arvovalistus, teemaan sopivat tietoiskut).

Toissijaisesti hakemuksia käsitellään myös toimenpidekokonaisuudessa:

1.1. Työttömien työllistäminen avoimille työmarkkinoille ja yritysten työvoiman saannin turvaaminen (esim. työnhakuklubitoiminta, yrittäjyyden edistäminen)

Haettavana on yhteensä noin miljoona euroa ESR:n ja valtion rahoitusta. Kukin hanke voi kuulua vain yhteen toimenpide-kokonaisuuteen.

Välittäjäorganisaatioita käytetään pienten tukien välittämiseksi ei-julkisille yhteisöille. Tavoitteena on saada ESR -projektitoimintaan mukaan kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjä. Välittäjäorganisaatio organisoi sateenvarjoprojektin, jossa se toimii pienten toimijoiden tuki-organisaationa. Lisätietoja toiminta-mallista ja hakuohjeet saa Internet -sivulta http://www.esr.fi Hakuohjeet voi myös tilata työministeriöstä puhelinnumerosta 010 60 49290.

TYÖMINISTERIÖ

----

Että siitä vaan blankettien täyttöön, siskot! Nyt olisi irtorahaa jaossa!

Joka lauseessa kannattaa sitten hokea sanaa "tasa-arvo" vähintään kerran, mielellään useammin.

Ja muistakaa: Mitä huuhaampi hanke, sitä varmempaa on rahoituksen läpimeno!

Toimiihan maassa lukuisia enkeli- reikihoito- ja erilaisia vaihtoehtoisterapiakurssejakin kansalais- ja kansanopistoissa. Pyöritetään yhteiskunnan varoilla, jotta edes jotakin toimintaa noille turhille laitoksille ja tarpeettomille ihmisille saataisiin kehitettyä.

Ja jos jollakulla on unensaantivaikeuksia, voi pedissä toistaa tuota mantraa "välittäjäorganisaatio organisoi sateenvarjoprojektin".

Unensaanti muutamassa minuutissa varma!

(ELOKUU 2005)